Uw branche

Value-TMC is van meerwaarde voor alle publieke en private partijen die te maken hebben met aanbestedingen en tenders. Door de jaren heen heb ikĀ ervaring opgedaan met diverse partijen, zoals:

Overheden/Overheidsgerelateerd

  • Overheidsinstanties (gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries)
  • Scholengemeenschappen
  • Zorginstellingen (van ziekenhuizen tot begeleid wonen)
  • Woningbouwcorporaties
  • Spoorbeheerders
  • Netbeheerders/nutsorganisatie

Bouwgerelateerd

  • Woningbouw
  • Wegenbouw
  • Utiliteitsbouw
  • Installatiebedrijven

Leveringen

  • Kantoorartikelen en drukwerk
  • ICT
  • Bedrijfskleding

Diensten

  • Jurdisch/Advocatuur, Notarissen en accountants
  • Personenvervoer
  • Afvalverwerking & recycling
  • Facilitaire dienstverleners
  • Groenvoorziening