Uw branche

Value-TMC is van meerwaarde voor alle publieke en private partijen die te maken hebben met aanbestedingen en tenders. Door de jaren heen heb ikĀ ervaring opgedaan met diverse partijen, zoals:

Overheden/Overheidsgerelateerd

 • Overheidsinstanties (gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries)
 • Scholengemeenschappen
 • Zorginstellingen (van ziekenhuizen tot begeleid wonen)
 • Woningbouwcorporaties
 • Spoorbeheerders
 • Netbeheerders/nutsorganisatie

Bouwgerelateerd

 • Woningbouw
 • Wegenbouw
 • Utiliteitsbouw
 • Installatiebedrijven

Leveringen

 • Kantoorartikelen en drukwerk
 • ICT
 • Bedrijfskleding

Diensten

 • Jurdisch/Advocatuur, Notarissen en accountants
 • Personenvervoer
 • Afvalverwerking & recycling
 • Facilitaire dienstverleners
 • Groenvoorziening