Mijn prestatieonderbouwing

5D-Tendering Prestatieonderbouwing

Commercieel & projectleiderschap – Aan de hand van mijn opleiding, mijn carrière als advocaat en mijn ervaring binnen Munckhof en SUEZ, heb ik geleerd om snelle (en accurate) analyses te maken van mensen, bedrijven en situaties. Ik gebruik deze analyses om zowel op commercieel, procedureel, juridisch als menselijk vlak via “scenario denken” de best mogelijke strategie voor elke tender te bepalen en mijn teamleden te inspireren om innovatief te zijn. Bij Munckhof resulteerde dit in een groei van het winnend aantal inschrijvingen van 22% naar 30% in een zeer competitieve branche. Bij SUEZ wist mijn team zelfs 45% van de omzetwaarde van alle opdrachten te winnen. Mijn klantgerichte ervaring met vele tientallen overheids(gerelateerd)organisaties en private bedrijven, betrof onder andere marktconsultaties, evaluatiegesprekken en contractonderhandelingen tot op directieniveau. Met Value-TMC als projectleider en/of offerteschrijver zullen ook uw resultaten aanzienlijk verbeteren.

Juridisch – Ik ben specialist aanbestedingsrecht. Hiertoe heb ik onder andere de postdoctorale Grotius specialisatieopleiding “Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht” met goed gevolg afgerond. In Nederland zijn er, voor zover bekend, slechts 100 anderen die op dit niveau via deze opleiding zichzelf aanbestedingsrecht specialist mogen noemen. Via Value-TMC heeft u dan ook aantoonbaar toegang tot specialistische theoretische kennis en de ervaring met tientallen juridische procedures (waaronder aanbestedingsprocedures). Daarbij heb ik vele tientallen aanbestedingsrechtelijke en overige juridische adviezen (bestuurs-, contracten- en bouwrechtelijk) opgesteld en even zovele brieven geschreven, waarmee procedures niet meer nodig waren. Naast mijn zeer specialistische aanbestedingsrechtelijke kennis, kunt u mij als algemeen bedrijfsjurist inhuren, met meer dan gemiddelde kennis van bestuursrecht, milieurecht, contractenrecht en bouwrecht.

Management – Mijn managementstijl kenmerkt zich door aansturing vanuit empowerment. Empowerment begint met een analyse van de sterke en zwakke kanten van teamleden, de bestaande doelstellingen in het strategisch beleid en van relevante (concurrentie) ontwikkelingen van u als klant. Met uw informatie vertaal ik uw tenderdoelstellingen en hoe u deze kunt bereiken naar uw team, waarbij ik u ook adviseer welke medewerkers daaraan bij kunnen dragen.

Training – Zowel in mijn rol als advocaat, als ook in mijn rol van (tender) manager heb ik ruim dertig workshops en (interview)trainingen verzorgd. Deze bijeenkomsten ontwikkel ik altijd op maat, zodat ik de organisatie waarvoor ik ze ontwikkelde, geholpen werd met directe verbetering. Tijdens mijn trainingen en ook tijdens brainstormsessies slaag ik er met mijn associatieve gedachtegang in om oplossingen aan te dragen, die uitgaan van een originele invalshoek. Waar dit niet lukt, zet ik mijn brainstormvaardigheden en gesprekstechnieken in. Met deze vaardigheden stimuleer ik elk team om verder te denken dan de oppervlakkige oplossing. Deze interactie inspireert me en geeft input om de kwaliteit van uw offertes te verbeteren.

Beleid – Voor enkele gemeenten en woningbouwcorporaties heb ik aanbestedingsbeleid geformuleerd, aan de hand waarvan deze partijen hun inkoop conform de Aanbestedingswet konden inrichten. Het aanbestedingsbeleid van diverse gemeentes in Limburg heb ik bovendien onderzocht, waarna dit tot een publicatie in dagblad “De Limburger” heeft geleid: publicatie_DDL_110812_SA.

Met deze kennis heb ik ook voor private partijen zoals SUEZ en Munckhof een aanbestedingsvisie geformuleerd. Zowel privaat als publiek kunt u dus bij mij terecht als u juridisch steekhoudend beleid respectievelijk een winnende tendervisie voor de toekomst wilt ontwikkelen. Belangrijk bij deze ontwikkeling is voor mij het verbinden van de verschillende specialisten en afdelingen binnen de eigen organisatie. Het is essentieel om eerst met elkaar te weten waar u tegenaan loopt (intern, maar ook qua regelgeving), om dat daarna naar beleid te kunnen vertalen.

Risico’s

Transparantie/Duidelijkheid – Value-TMC vormt aan de hand van metrics (objectief verifieerbare prestatie informatie) een professionele en objectieve mening over de (potentiële) kwaliteit van uw bedrijf en/of uw team. Het transparante inzicht in de (individuele) prestaties kan daarbij als bedreigend worden ervaren. Niemand wil immers openlijk “een slecht rapportcijfer”. Dit inzicht heeft u echter wel nodig om uw sterktes naar uw klanten duidelijk te maken en om sterktes en eventuele zwaktes van individuele teamleden te versterken respectievelijk af te zwakken.

Weerstand tegen verandering – Verandermanagement is minstens zo belangrijk, als het benoemen van pijnpunten. Met Value-TMC loopt u het risico dat er strategisch met u wordt meegedacht en dat er veranderingen worden aangedragen op product-, organisatie- of procesniveau, waarmee u klaar bent voor de toekomst.